emerytura
Biznes i gospodarka

Zajęcie komornicze a 13. emerytura

Trzynastka wypłacana emerytom to dodatkowe pieniądze na zaspokojenie najważniejszych potrzeb osób starszych – jak leki, wizyty lekarskie czy jedzenie. Czy 13. emerytura podlega zajęciom komorniczym? Wyjaśniamy wątpliwości.

Trzynasta emerytura – dodatkowa gotówka

Jeśli emeryt ma dług, na jego konto co miesiąc wchodzi komornik. Warto wiedzieć, czy potrącenie obejmuje również ten dodatkowy zastrzyk gotówki. Trzynastka to świadczenie dla emerytów, które zostało zrealizowane w 2019 roku i będzie powtórzone w 2020 roku. Planuje się, że w bieżącym roku do seniorów trafi 1200 zł brutto.

Prawa komornika
Komornik ma jednak prawo potrącić część środków z emerytury, jeśli senior ma dług. Zasady te są spisane w Ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Warto zapoznać się z treścią art. 140. 1, art. 139, i art. 141.
Komornik ma prawo do potrąceń świadczeń alimentacyjnych do wysokości 60 proc. świadczenia, ma też prawo do należności egzekwowanych związanych z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych – w tych przypadkach do wysokości 50 proc. świadczenia, a także innych egzekwowanych należności – do wysokości 25 proc. świadczenia.

Trzynasta emerytura a prawa komornika
Dodatkowe świadczenie w postaci „13” jest wypłacane z urzędu i nie podlega ona potrąceniom i egzekucjom. Ponadto warto zapamiętać, że to świadczenie nie jest wliczane do dochodu. Jeśli jednak dojdzie do omyłkowego potrącenia, trzeba od razu skontaktować się z jednostkami, które mają związek z wypłacaniem trzynastej emerytury. Warto mieć specjalne zaświadczenie z ZUS-u i w razie problemów od razu pokazać je komornikowi i bankowi.

Masz pytania? Można zasięgnąć porady u komornika sądowego https://www.komornikskora.pl/

Ewelina, f: Frantisek_Krejci / pixabay

READ  Zalety mediacji, czyli dlaczego nie warto iść do sądu